Головна » 2013 » Грудень » 29 » Захворювання та їх прояви
21:35
Захворювання та їх прояви

Виховання та навчання дітей, психічний розвиток яких ускладнено із-за ураження головного мозку, потребує найбільш особливої педагогічної майстерності, особливості спеціальних методів. Тому вивчення засобів виховання та корекції пізнавальних процесів . д1тей з обмеженими інтелектуальними можливостями. робиться інколи корисним для теоретичного і методичного заглиблення виховної роботи в допоміжній школі. 
Вихователям треба знати особливості психічного розвитку відстаючих дітей для раціональної організації навчально-виховного процесу у допоміжній школі і для здійснення індивідуального підходу до них. Неуспішність учнів часто пояснюється не лінощами і навіть не здібностями, а тими особливостями. що з'явилися в наслідок перенесеної хвороби: патологічна нестійкість уваги. низька працездатність, швидке забування та інше. 


Що ж таке дефект?


Дефект (defects - недолік) - фізичний чи психічний недолік, який викликаний порушенням нормального розвитку дитини. Поняття „дефект" центральне для дефектології - детально розроблено у працях Л.С. Виготського. Слід розрізняти дві групи дефектів:
 
- первинні дефекти - порушення функції центральної нервової системи, а також невідповідність рівня розвитку вікової норми, порушення між функціональних зв'язків Отже, первинний дефект - це недорозвиток або пошкодження мозку. Проявляється первинний дефект у вигляді порушень слуху, зору, паралічу, порушень розумової працездатності, мозкових дисфункцій...
 
- вторинні порушення - недорозвиток вищих псих1чних функцій, якщо соціальне оточення не компенсує ш порушення, а напроти, детермінує відхилення в особистому розвитку.
 
Отже, про первинн1 дефекти і розглядати цей дефект будемо по його відношенню до ЦНС і психічного апарату дитини.
 
В наші часи найбільше зацікавлення у спеціалістів викликають діти з церебральним паралічем.
 

ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ - захворювання головного мозку, при якому внаслідок ураження рухових систем мозку спостерігаються різні психомоторні порушення. При цьому найбільш важко страждають великі півкулі головного мозку, які регулюють довільні рухи, мова та інші коркові функції. Таким чином, при ДЦП страждають найбільш важливі для людини функції: рух, психіка і мова.
 
ДЦП, як правило, не є спадковим захворюванням. Існує кілька форм ДЦП в залежності від пошкодження певних систем мозку.
 
В одних дітей рухові порушення визначаються в першу чергу вираженим підвищенням м'язового тонусу (спастичність) у поєднанні зі слабкістю м'язів (паретичністю). що призводить до утруднення або неможливість довільних рухів. Спастичність (підвищення тонусу) найбільш часто спостерігається в призводять м'язах стегон, тому стегна у дитини щільно приведені, гомілки часто схрещені. Підвищення тонусу в м'язах – згиначах гомілок визначає згинальну установку ніг в колінних суглобах; в згинах передпліччя і кисті - згинання рук в ліктьових і променезап'ясткових суглобах, стискання пальців в кулак з частим приведенням великого пальця рук до долоні. Характерно також підвищення м'язового тонусу в підошовних згиначах стоп, в результаті чого стопи в дитини «опущені», при ходьбі він загрібає шкарпетками об підлогу. розгинання стопи часто утруднене.
 
Поза лікувально - корекційним впливом ці неправильні установки кінцівок закріплюються, формуються специфічні неправильні пози і положення кінцівок (деформації), виникають контрактури суглобів (обмеження рухів у суглобах), при яких ускладнюється розвиток рухових навичок.
 
При спастичності (підвищенні м'язового тонусу) відзначається підвищення збудливості і скорочувальної здатності м'язів, що заважає виконанню довільних рухів. Це пов'язано з поразкою тих відділів головного мозку, які здійснюють контроль над м'язовим збудженням.
 
У 1974 р. К. А. Семенова розробила наступну класифікацію ДЦП:
 


1) СПАСТИЧНИЙ ДИПЛЕГІЯ (хвороба Ліття) - уражаються переважно ноги. Руки уражаються в меншій мірі, що дозволяє використовувати їх для підтримки під час ходьби, а також полегшує розвиток навичок самообслуговування. Більшість дітей, які страждають цією формою, освоюють ходьбу. Близько 30% дітей мають порушення в інтелектуальній сфері (головним чином легка дебільність або ЗПР).
 


2) ПОДВІЙНА ГЕМІПЛЕГІЯ - найважча форма, виникає при важкому внутрішньоутробному ураженні мозку. Уражаються всі чотири кінцівки, при чому руки уражаються в такій же мірі, як і ноги, а іноді і сильніше. Розвиток рухових функцій у цих дітей вкрай утруднено. У цих дітей не розвивається довільна моторика, часто спостерігається розумове недорозвинення: важка дебільність, імбецильність і навіть ідіотія.
 


3) ГЕМІПАРЕТИЧНА ФОРМА. У деяких дітей спостерігаються односторонні рухові порушення - геміпарези. Найчастіше відзначається більш тяжке ураження руки. При геміпаретичній формі відбувається одностороннє ураження кінцівок, рука сильніша, правостороннє частіше, ніж лівостороннє. Інтелектуальні порушення - олігофренія в ступені дебільності і імбецильності, рідко ЗПР
 


4) ГІПЕРКІНЕСТИЧНА ФОРМА. У деяких дітей з ДЦП здійснення довільних рухів утруднено в першу чергу за рахунок насильницьких рухів (гіперкінезів). При цьому також мають місце порушення м'язового тонусу, але, на відміну від спастичності, вони характеризуються непостійністю - дистонією, переходом від низького тонусу до виражених тонічних спазмів у певних групах м'язів. Наявність у них насильницьких рухів і тонічних спазмів у м'язах верхніх кінцівок різко ускладнює розвиток маніпулятивної діяльності і навичок самообслуговування. Інтелект нерідко знижений, а також буває збереженим.
 


5) АТОНІЧНО-АСТАТИЧНА ФОРМА. При атонічно-астатичній формі: рухові порушення визначаються в першу чергу недостатністю координації рухів, несформованістю реакцій рівноваги, наявністю низького тонусу у всіх групах м'язів, недорозвиненням випрямних рефлексів. У цьому випадку спостерігається знижена м'язова збудливість і недостатня здатність м'язів до скорочення. Це призводить до труднощів збереження і відновлення рівноваги при русі. Дитина ходить на широко розставлених ногах, похитуючись, при спробі захоплення предмету руху неточні, несумірні, погано координовані. Інтелект варіює від дебільності і імбецильності до легкої ЗПР.
 
6) ЗМІШАНА ФОРМА. У більшості дітей відзначається змішаний характер захворювання з поєднанням різних рухових розладів, таким чином, ураження ЦНС при ДЦП порушує роботу м'язових схем довільних рухів, що і визначає одну з основних труднощів формування рухових навичок. ДЦП у хлопчиків зустрічається в 1,3 рази частіше і має більш важкий перебіг, ніж у дівчаток. Для більший дітей з церебральним паралічем характерна підвищена стомлюваність. Діти ніяк не зосереджуються на завданні, швидко стають млявими і дратівливими, при невдачах відмовляються виконання завдання. У деяких дітей в результаті стомлення виникає рухове занепокоєння: вони починають метушитися, посилено жестикулювати, гримасувати, у них посилюються насильницькі рухи, з'являється слинотеча. Багато дітей відрізняються підвищеною вразливістю, уразливістю, болісно реагують на тон голосу, на найменші зауваження, чуйно помічають зміни в настрої оточуючих. У них легко виникають реакції невдоволення, впертості і негативізму. Для багатьох дітей з церебральним паралічем характерна наявність страхів. Страх може виникнути при простих тактильних подразненнях, при зміні положення тіла і навколишнього оточення. У деяких дітей відзначається страх висоти, закритих дверей, темряви, нових предметів. Страх викликає різкі зміни в загальному стані дитини: частішає пульс, порушується дихання, підвищується м'язовий тонус, може піднятися температура, посилитися бліде шкірних покривів. Так само у таких дітей часто відзначаються стійкі розлади сну у вигляді порушень ритму сну, недостатністю його глибини, труднощів засипання і нічних страхів.
 

СПИНОМОЗКОВА ГРИЖА представляє собою килоподібне витягування оболонок, нервових корінців і спинного мозку в центральному каналі. Розрізняють декілька форм спинномозкових гриж:
 
- Менінгоцеле;
 
- Міеломенінгоцеле;
 
- Миелоцистоцеле;
 
- Менінгорадікулоцеле;
 
При всіх формах СМГ тверда мозкова оболонка буває розщепленої і виявляється лише біля основи випинання. При СМГ порожнина грижового мішка заповнена спинномозковою рідиною. Наслідки - у хворих спостерігається мляві парези або паралічі нижніх кінцівок з атрофією м'язів.
 
Парези - обмеження довільних рухів.
 
Паралічі - неможливість довільних рухів.
 
При парезах страждають в першу чергу найбільш тонкі і диференційовані рухи: ізольовані рухи пальців рук. А при паралічах – дитині складно або вона не може підняти руки вгору, витягнути їх уперед, в сторони, зігнути або розігнути ноги.
 
А також у дітей з СМГ спостерігається розлади чутливості в зоні іннервації крижових і рідше, поперекових корінців. Найбільш частим симптомом є порушення функції тазових органів (енурез, енкопрез). Симптоми ураження ЦНС спостерігаються з моменту народження дитини. Відзначається наростання симптомів з віком дитини. Нерідко спостерігаються деформації стоп. Найбільш часто зустрічається клишоногість. Нерідко СМГ поєднується з потворністю розвитку головного мозку і частіше за все з гідроцефалією, як природженою, так тією, що виникла внутрішньоутробно, після перенесених менінгітів, у зв'язку з проникненням інфекції в лікворні шляхи через грижевий мішок
 

ТОРСІОННА ДИСТОНІЯ – деформуюча м'язова дистонія. Як самостійне захворювання зустрічається у вигляді сімейних випадків. Як синдром спостерігається при гепатоцеребральній дистрофії, епідемічному енцефаліті та інших ураження підкіркових ядер. Захворювання починає проявлятися у 10-13-річному віці або пізніше. Характерними симптомами є обертанні (вращательные) спазми м'язів тулуба, шиї, проксимальних відділів кінцівок: голова повертається убік і відкидається назад, руки витягуються та заводяться за спину, тулуб повертається навколо вертикальної осі. Хворий може застигати у таких позах, навіть часті гіперккінези (несвавільні насильні рухи, які обумовлені змінним тонусом м'язів з наявністю неприродних поз та незакінчених рухів) можуть призвести до деформацій хребет. Під час сну гіперкінези зменшуються або зникають взагалі. Захворювання постійно прогресує. Інтелект при цьому захворюванні не страждав. Торсіонну дистонію слід відрізняти від синдрому торсіонної дистонії. Торсіонна дистонія характеризується своєрідними змінами м'язового тонусу, які приводять до появи патологічних поз і повільних тонічних гіперкінезів у м'язах тонусу кінцівок. Хворі можуть тривалий час зберігати здібність до самостійного пересування. Локальна або обмежена форма торсіонної дистонії зустрічається найбільш часто і характеризується змінами тонусу і гіперкінезами, які поширені тільки на окремі групи м'язів чи окремі кінцівки, часто розвивається неправильна установка стоп, що призводить до зміни ходи.

ХОНДРОДИСТРОФ
ІЯ (системне захворювання скелета). 
Основний синдром - вкорочення кінцівок, що приводить до розвитку непропорційної карликовості. Проявляється з дитинства, але розвивається з віком у 1/3 кіфоз посилюється і дає можливість травматизації спинного мозку. У таких дітей відмічається стовщення., скорочення та викривлення стегон та плечей. Розрізнюють хондродистрофію:
 
1) вроджену;
 
2) епіфізарну.
 
Характерні ознаки хондродистрофії - низький ріст, шаблевидні викривлення голені, деформація ніг.
Захворювання спадкове. 

СПИНАЛЬНА АМІТРОФІЯ ВЕРНІНА-ГОФФМАНА
 
Найбільш важка форма вторинної амітрофіі (зниження м'язової сили, розлади чутливості, деформація стоп). В основі захворювання лежить неухильно прогресуючий дегенеративний процес у мононейронах спинного мозку. Починається на першому році життя або при народженні. Психічний розвиток не страждає. При поширенні процесу на верхні відділи спинного мозку і довгастий мозок розвивається виражена дихальна недостатність. Захворювання швидко прогресує.
 

ЛАМКІСТЬ КІСТОК.
 
Природна ламкість кісток - природжений дефект костеутворення. Це захворювання організму в цілому з переважним ураженням костної тканини. Воно проявляється у вигляді частих переломів, внаслідок чого розвиваються сильні викривлення довгих трубчатих кісток. Існує дві форми цього захворювання:
 
1) природжене не удосконалення костеутворення, при якому вже навіть в утробному періоді виявляються переломи;
 
2) пізнє недосконале костеутворення, коли переломи наступають вже після народження.
 
Відмічається, що чим раніше проявляється захворювання, тим форма його тяжча. Етіологія та патогенез - залишається невідомим. У деяких хворих з досягненням статевої зрілості переломи наступають рідше або зовсім припиняються. При вродженій формі діти відстають у вазі та в зрості.
 

ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ (від грецької ENKEPHALOS - головний мозок та РАTHOS хвороба) органічне ураження головного мозку незапального характеру. Виникає внаслідок перенесених травм (інтоксикація, інфекційні та судинні захворювання головного мозку). Характеризується рядом симптомів: головний біль, роздратованість, зниження працездатності та ін. В дитячому віці енпефалопатія призводить до зниження пам'яті та інтелекту (навіть до імбецильності), інколи - до епілептиформних припадків, а також характеризується втратою мовних навиків, регресією моторних навиків та атаксією.
 
Регресія - деградація деякої функції, її повернення на більш низький рівень розвитку.
 
Атаксія - розлад координації руху, яке виникає внаслідок ураження різних видів нервової системи. При атаксії рухи зберігають свою силу, але втрачають узгодженість та точність.
 

ГІДРОЦЕФАЛ
ІЯ (з грецької HUDOR. - вода та REPHALE - голова) - захворювання мозку, яке проявляється в накопиченні ліквору у черепній порожнині внаслідок порушення балансу його секреції та всмоктування. Існує гіпотеза про спадкову обумовленість гідроцефалії. Багато численні факти свідчать про те, що гідроцефалія виникає в результаті патології родів, а також при менінгітах та менінгоенцифаліті. Зовнішньо проявляється у деформаціях черепа (збільшення лоба та тім'я). Найбільш характерним є зниження працездатності (підвищена стомлюваність, порушення уваги), своєрідні зміни поведінки, нерідко з елементами вираженої лобної недостатності (зниження критики до себе та оточуючих, спалахами ейфорії). Для дітей властива підвищена збудливість, імпульсивність та в деяких випадках недостатня вмотивованість поведінки. Вся перерахована симптоматика носить нестійкий характер, вона нарощується у зв'язку з загальною стомлюваністю та змінюється від умов, в яких дитина знаходиться. Таких дітей необхідно вчити переборювати труднощі та доводити розпочату справу до кінця, а також по можливості адекватно оцінювати особисті дії їх кінцевий результат. 

ЕНУРЕЗ - неутримання сечі. Зустрічається переважно в дитячому воці, найчастіше у хлопчиків. Може виступати симптомом різних розладів, а також анатомічним дефектом запаленням та травматичним пошкодженням сечеполової системи. Зустрічається неврозоподібний енурез, який виникає в наслідок раннього органічного ураження нервової системи (травми хребта, струсом мозку. менінгоенцефаліту та ін). В підлітковому віці неврозоподібний енурез може виступати джерелом патологічного формування особистості. Невротичний енурез виникає під впливом гострої психічної травми і,. як правило, зникає по мірі ослаблення нервово-психічного напруження. але може закріпитися у випадку хронічного невротичного стану.
 

 ДИЗАРТРіЯ - розлад мови внаслідок ураження м'язів та їх нервів, що беруть участь в артикуляції, або рухових відділів мозкової кори і шляхів, що зв'язують кору з ядрами лицевого, мовно-глоткового, блукаючого і під’язичного нервів. Мовлення при дизартрії змазане, нечітке. Нерідко порушений темп, він може бути прискореним чи уповільненим. Фраза формується нечітко, характерні пропуски звуків, слів. Голос зазвичай тихий, часто не модульований. Найбільш поширеною формою дизартрії при дитячому церебральному паралічі є псевдобульбарна дизартрія. При спастичній диплегії вона спостерігається приблизно у 80 %, при геміратетичній формі - у 35 %. У дітей з псевдобульбарною дизартріею обличчя аміличне, утруднені жувальні та ковтальні рухи, підвищена слинотеча. Мовленнєве дихання порушене. відмічаються дихальні спазми. Темп, виразність та інтонація мовлення страждають. Голос глухий, здавлений, іноді з гугнявим відтінком. 

АУТИЗМ ( від грецької. АUТОS - сам) - стан психіки характеризується замкнутістю, відсутністю потреби в спілкуванні, перевагою свого внутрішнього світу контактом з оточуючими. Термін «Аутизм» ввів в 1912 році Е. Блейлер для позначення особливого виду мислення, яке регулюється емоційними потребами людини і не залежить від реальної дійсності. У сучасній психології і психіатрії термін «Аутизм» використовується також стосовно нормальної психіці; показано, що аутизация може виступати в якості механізму психологічного захисту від психотравмуючих вплив.

Переглядів: 1470 | Додав: tdetdom | Теги: Захворювання та їх прояви | Рейтинг: 0.0/0