Навчально-виховний процес

Навчально-виховний процес забезпечується і  проводиться з  урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 848  "Про  затвердження  Державного  стандарту початкової  загальної  освіти  для дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".

Навчально-виховний   процес   будується за  науково обгрунтованим   змістом,   методами   та   формами  навчання,  які забезпечують  набуття  вихованцями  необхідних  знань,  умінь   та навичок,  корекції  психічних  та  фізичних  вад  вихованців  та є складовою медико-соціальної реабілітації.

Розпорядок  дня  інтернату  складається  на  літній  та осінньо-зимово-весняний періоди і затверджується директором.

Тривалість  нічного  сну  для вихованців установлюється директором за рекомендацією лікаря  (психолого-медико-педагогічної комісії будинку-інтернату)   і   становить  8-10  годин,  а  також 1,5-2 години післяобіднього сну в  групах  вихованців  дошкільного віку.

Під час вживання їжі вихованцями,  яке проводиться при обов'язковому  нагляді   вихователів, медичного персоналу  та чергового   по  будинку-інтернату,  персонал  закладу  стежить  за безпекою вихованців та надає необхідну допомогу тим з них,  які її потребують, з метою повноцінного та правильного споживання їжі.

Проміжки часу між прийманням їжі не повинні бути  більшими  ніж чотири години, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну.

Переведення  вихованців  (осіб)  до   будинку-інтернату іншого   профілю,   який   відповідає   стану   їхнього  здоров'я, здійснюється  за  поданням  адміністрації   будинку-інтернату   на підставі    рішення   психолого-медико-педагогічної   комісії   та відповідного наказу  головного   управління   праці  та соціального  захисту  населення  облдержадміністрації.

За  заявою  батьків,  опікунів  (піклувальників)  та за наявності поважних причин вихованці (особи) можуть бути переведені до будинку-інтернату іншого регіону лише за узгодженням між  головними  управліннями  праці  та  соціального захисту  населення  облдержадміністрацій  (за місцем  розташування  установи,  у якій перебуває вихованець та до якої переводиться).

Тимчасове  вибуття  вихованців  (осіб)  за   особистими мотивами  або  на  канікули  здійснюється  з дозволу адміністрації будинку-інтернату,  який надається з урахуванням  висновку  лікаря про  можливість  виїзду, за  наявності  письмової  заяви батьків, опікунів  (піклувальників), які згодні прийняти вихованця і забезпечити належний догляд.  З метою збереження родинних зв'язків та можливості повернення у сім'ю відповідно до  звернення  родичів вихованця    (особи) та за його   згодою,   адміністрація будинку-інтернату в індивідуальному порядку може розглядати можливість  тимчасового вибуття вихованця (особи) не більше ніж на два місяці підряд. Крім того, на період літніх канікул - на термін до трьох місяців.

Вихованці з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово вибувають з будинку-інтернату на лікування (без обмеженого  терміну),  наказом по  будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням з дня вибуття,  але залишаються  у  списках  вихованців,  і  пенсія  або державна  соціальна  допомога  за  період відсутності виплачується відповідно до чинного законодавства.

Адміністрація будинку-інтернату, в разі госпіталізації вихованців до закладу охорони   здоров'я   за    направленням будинку-інтернату,  забезпечує  на  весь період лікування вихованців необхідними   медикаментами,   продуктами   харчування,   засобами медичного призначення тощо.

Вихованці (особи),  які вибувають з інтернатної  установи  на лікування  до санаторно-курортних закладів  або на канікули,  чи лікування за особистою заявою батьків,  опікунів  (піклувальників) на  термін понад 15 днів,  наказом по будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням  з  дня  вибуття,  але  залишаються  у списках  мешканців,  і  пенсія  або допомога за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.

Витрати, пов'язані з тимчасовим вибуттям вихованців (осіб) до родичів або до інших осіб, будинком-інтернатом не компенсуються.

Після досягнення 18-річного віку вихованці:

відраховуються з   будинку-інтернату  на  утримання  батьків, опікунів (піклувальників) за їх заявою;

 за особистою  заявою  або заявою опікунів (піклувальників) та на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра переводяться до молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату, до психоневрологічного  інтернату   або   будинку-інтернату   для громадян похилого віку та інвалідів.

Вихованці,  які  не досягли 18 років,  відраховуються з будинку-інтернату лише з дозволу головного управління праці  та  соціального  захисту  населення   облдержадміністрації за наявності однієї з підстав:

Заяви батьків,  опікунів (піклувальників),  які мають змогу їх утримувати і забезпечувати необхідний догляд.

Висновку  відповідної   психолого-медико-педагогічної комісії  про  необхідність зміни для вихованця профілю інтернатної установи.

Рішення   медико-соціальної  експертної  комісії  про втрату статусу інваліда.

Під  час  відрахування  з  будинку-інтернату  вихованцям видаються:

Особисті документи  (паспорт,  ідентифікаційний  код, документи про інвалідність).

Закріплений за ними одяг, білизна і взуття за сезоном; власні речі і цінності (ощадна книжка,  акції, цінні папери тощо), які зберігалися в будинку-інтернаті.

Довідка   із   зазначенням  часу  перебування  в  цій установі та  медичні  документи,  які  містять  дані  про  перебіг захворювання.

Психолого-педагогічна характеристика,  де  вказується обсяг  знань,  умінь та навичок,  які опановано вихованцем під час перебування у будинку-інтернаті