Умови приймання, утримання і відрахування з будинку-інтернату

До будинку-інтернату приймаються на державне утримання діти віком  від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким, згідно з медичним висновком, не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати.

Документи для влаштування до будинку-інтернату (молодіжного   відділення) оформлюються за місцем постійного проживання дитини (особи) батьками, опікунами (піклувальниками) чи установами, де діти (особи) перебувають на утриманні та лікуванні, і подаються відповідно  головному управлінню  праці  та соціального  захисту  населення  облдержадміністрації.

Відповідальними за  достовірність   інформації,   наданої   у вищевказаних  документах  щодо  майнових та інших інтересів дитини (особи),  є батьки,  опікуни (піклувальники) чи установи,  де діти (особи)  перебували  на  утриманні  та лікуванні до зарахування до дитячого будинку-інтернату (молодіжного відділення).

Якщо над дітьми, які влаштовані до будинку-інтернату, до влаштування   опікунство   чи   піклування  не  було  встановлено, адміністрація   будинку-інтернату   виконує   обов'язки    опікуна (піклувальника)  та  одночасно  вживає  заходів  щодо встановлення опіки  (піклування)  над  вихованцем  (особою)  згідно  з   чинним законодавством.

Влаштування   до   будинку-інтернату   або   молодіжного відділення  будинку-інтернату   здійснюється   згідно  з   путівкою, виданою  головним  управлінням  праці   та соціального   захисту  населення  облдержадміністрації, завіреною печаткою.

 

Путівка видається на підставі:

Заяви  батьків  (опікунів,  піклувальників,  керівника установи,  де перебувала дитина, інших законних представників) про прийняття дитини до будинку-інтернату  або  особи  до  молодіжного відділення будинку-інтернату чи особистої заяви при прийнятті або переведенні до молодіжного відділення будинку-інтернату.

Рішення  органу  опіки  та піклування про поселення до будинку-інтернату,  прийнятого  на  підставі  висновку  лікарської комісії за участю лікаря-психіатра.

Копій судових  рішень  щодо  позбавлення  батьківських прав,   відібрання   дитини  без  позбавлення  батьківських  прав, стягнення аліментів тощо.

Копій   рішень   органів   опіки   та  піклування  про встановлення опіки (піклування) над вихованцями до 18  років,  які цього потребують.

Копій  судових  рішень  про  встановлення  опіки   над недієздатними особами.

Документів,  що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Опису  належного  рухомого  та  нерухомого  майна  (за наявності),  документів  про  право вихованця на конкретну житлову площу, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження.

Довідки про склад сім'ї за встановленою формою.

Акта обстеження матеріально-побутових умов  проживання батьків (опікунів, піклувальників), з якими проживала дитина.

Свідоцтва про народження для  осіб,  які  не  досягли 16-річного віку.

Висновку психолого-медико-педагогічної комісії.

Виписки з історії розвитку дитини.

Медичної довідки про стан здоров'я.

Індивідуальної  програми реабілітації дитини-інваліда (інваліда) (за наявності).

Довідки  про  розмір призначеної державної соціальної допомоги або пенсії (за умови призначення).

Психолого-педагогічної характеристики (для вихованця, влаштованого з будинку дитини, навчального закладу тощо).

Довідки  про  освіту для вихованців,  які навчалися в закладах освіти.

Трьох фотокарток розміром 3 х 4 см.

Копії паспорта для осіб, старших 16 років.

Довідки    про    відкриття    батьками   (опікунами, піклувальниками)  рахунку   в   банку   за   місцем   розташування інтернатної   установи   для   перерахування   пенсії,   державної соціальної допомоги та інших видів  виплат  на  особистий  рахунок вихованця відповідно до чинного законодавства.

У разі відсутності одного з вищезазначених документів, допускається влаштування до будинку-інтернату за умови перебування дитини  (особи)  у  складних  життєвих  обставинах.  Адміністрація будинку-інтернату  спільно  з  установою,  з якої направляється на влаштування  дитина  (особа),  сприяє   якнайшвидшому   оформленню відсутнього документа.

Дітям-сиротам   та   дітям,   позбавленим  батьківського піклування,   які   досягли   16-річного    віку,    адміністрація будинку-інтернату   оформляє  паспорт,  а  після  досягнення  ними 18-річного  віку  забезпечує  особистий  огляд   медико-соціальною експертною  комісією для встановлення групи інвалідності та, в разі її встановлення,  отримання довідки встановленого зразка.

Дітям-сиротам  та   дітям,   позбавленим   батьківського піклування,  які не мають опікунів (піклувальників), адміністрація будинку-інтернату оформляє  пенсійну  справу  або  особову  справу одержувача   державної   соціальної  допомоги,  сприяє  присвоєнню ідентифікаційного номера фізичної особи  -  платника  податків  та інших обов'язкових платежів і відкриттю особистого рахунку на ім'я вихованця у відділеннях банку.

Пенсійна справа вихованцям (особам) оформляється  за  їх постійним місцем проживання (реєстрації).

Вихованцям, які проживають у будинку-інтернаті, державна соціальна  допомога  і  пенсія   призначаються   та   виплачуються відповідно  до  законів  України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне  страхування",  "Про  державну   соціальну допомогу  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та "Про державну соціальну допомогу особам,  які не  мають  права  на пенсію, та інвалідам".

При  влаштуванні до будинку-інтернату вихованці (особи) проходять санітарно-гігієнічну обробку зі зміною одягу та взуття і розміщуються  в  приймально-карантинне  відділення  на 14 днів для подальшого спостереження,  після  чого  переводяться  на  постійне місце проживання у відповідні кімнати.

 Розміщення   вихованців  (осіб)  по  житлових  кімнатах проводиться       за рекомендацією  лікаря або психолого-медико-педагогічної  комісії будинку-інтернату  з урахуванням  індивідуальних особливостей, віку та діагнозу основного захворювання.

Власний  одяг  та  інші  речі  вихованців  (осіб),  які влаштовуються до будинку-інтернату,  на бажання батьків,  опікунів (піклувальників)  повертаються.  Якщо батьки не забирають із собою особистих речей,  вони здаються за списком,  складеним у  чотирьох примірниках  черговою медсестрою і підписаним сестрою-господаркою, до комори будинку-інтернату, продезінфіковані, випрані і приведені в  належний  вигляд.  Одна  копія  опису  власних речей вихованця видається   батькам, опікунам (піклувальникам), а  інші  зберігаються з речами, у  бухгалтерії  та  в  особовій  справі вихованця.

Вихованці (особи)  мають  право  мати  власні  речі.  Батьки, опікуни (піклувальники),  благодійні організації  або  інші  особи можуть забезпечувати дитину особистими речами,  що складатимуть її власність.  Речі  повинні  бути  в  належному  стані,  відповідати вимогам  діючого  санітарного  законодавства  та не заважати іншим вихованцям (особам).

Повернення речей  з  комори  будинку-інтернату  проводиться з дозволу адміністрації на вимогу батьків, опікунів (піклувальників) або при виписці (переведенні) вихованця (особи).